Tipsa en vän
Västervik den 8 juni 2016

Banbrytande samverkan i Tiveden

Granskog med mossa

Beskedet från Sveaskog om ett adaptivt skogsbruk på runt 2 000 hektar mottogs med en varm applåd i en fullsatt kaffestuga strax norr om Tivedens nationalpark. Därmed inleds ett unikt samarbete mellan traktens turismföretag och det statliga skogsbolaget om ett besöksvänligt skogsbruk runt en av våra mest besökta nationalparker.

Fredagen den 3 juni bjöd på vackert försommarväder i Tiveden och efterlängtade besked från Sveaskog. / Foto: Per Jiborn

Kaffestugan i Tivedstorp var mer än fullsatt. Många fick inte plats, utan tvingades spetsa öronen i dörröppningar och utanför öppna fönster. Traktens turismföretag hade tillsammans med Laxå kommun och Ekoturismföreningen bjudit in riksdagspolitiker, länsstyrelsen, andra beslutsfattare, skogsvänner och inte minst företrädare för Sveaskog, som äger och förvaltar en stor del av skogarna runt om Tivedens nationalpark.

Bakgrunden till mötet i kaffestugan var att stödet för förslaget om besöksvänliga buffertskogar har växt under det senaste halvåret. I maj överlämnade representanter från traktens turismföretag in ett önskemål till Sveaskog, där omkring 2 000 hektar av företagets markinnehav runt Tivedens nationalpark föreslås omfattas av ett särskilt hänsynstagande vid kommande avverkningar. 

Med över hundra tusen besökare, varav långt mer än hälften kommer från andra länder, är Tiveden en av Sveriges mest besökta nationalparker. / Foto: Sven Persson - IBL Bildbyrå

Fredagen den 3 juni bjöd på knallblå sommarhimmel, skir grönska och sjungande vårfåglar. En perfekt inramning när Rune Andersson, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog och verksam i Tiveden sedan många år, tog till orda:
- Vi har ett bra arbetssätt på företaget kring hänsyn till friluftsliv och rekreation. Här finns en nationalpark som är betydelsefull för en hel region, traktens företag och de som bor i parkens närområde. Därför väljer vi att gå ett steg längre och visa extra mycket hänsyn. Vi kommer att testa ett så kallat adaptivt, anpassat, skogsbruk i det föreslagna området på 2 000 hektar. Syftet är att skapa variation och öka den skogliga känslan, samtidigt som vi stärker dialogen med lokala intressenter.  

Tillsammans med Klas erbjuder Jessica Sannö vandringspaket, ridturer, höghöjdsbana och olika naturupplevelser för konferenser, grupper och skolklasser ett stenkast från Tivedens nationalpark. / Foto: Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter

Beskedet möttes med en varm applåd. Enligt flera företrädare för svensk natur- och ekoturism kan samarbetet kring ett besöksvänligt skogsbruk i Tiveden få stor betydelse för både framtidens skogsbruk och besöksnäring. Jessica Sannö, som driver Ösjönäs - ett aktivitets- och äventyrscenter i Tiveden, kommenterar svaret från Sveaskog på följande vis:
- Det var otroligt glädjande och beslutet kommer att få stor betydelse för oss som arbetar med turismen i Tivedens nationalpark. Med detta besked vågar vi satsa, investera och anställa. Några har redan byggt till fler bäddar. Nu kan fler av oss planera för framtiden med tillförsikt.
- Vackra besöksvänliga skogar runt nationalparken är en förutsättning för att fler ska stanna längre och vilja upptäcka mer. Samtidigt blir det allt viktigare att gemensamt få ut ett sådant budskap till både svenska och internationella besökare. Under det senaste året har vi haft ett värdefullt stöd från Laxå kommun. Nu vill vi även fördjupa samarbetet med länsstyrelsen, som förvaltar nationalparken.
- Jag vill också passa på att tacka Svenska Ekoturismföreningen för deras helhjärtade stöd. Det var när vi i bygden fick stöd och hjälp av Laxå kommun och Ekoturismföreningen, som processen tog fart. Styrkan i den treenigheten har tillsammans med en positiv dialog och goda argument varit våra främsta framgångsfaktorer så här långt. 

Matilda Ernkrans (S) hoppas att det kommande arbetet i Tiveden kan ge inspiration till liknande satsningar på andra håll i Sverige. / Foto: Riksdagen

Med på mötet var också en av regionens riksdagspolitiker Matilda Ernkrans (S), som är ordföranden för riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.
- Roligt att få vara med här i Tiveden när Sveaskog lämnade ett besked som kan stärka samverkan mellan turismen och skogsbruket. Eftersom detta är mina hemtrakter kommer jag givetvis att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse. Jag är övertygad om att detta kan bidra till fler nya jobb bland traktens turismföretag. Dessutom kan det kommande försöks- och utvecklingsarbetet ge nya idéer för hela landet, om hur man får social nytta av våra värdefulla naturområden samtidigt som vi stärker den biologiska mångfalden.

Länkar:

 

 

Tillbaka