Tipsa en vän
Järpen den 12 april 2011

Fler trantidtabeller, tack !

Trandans

I mars presenterade Västtrafik en särskild tidtabell för tåg och buss mellan Göteborg och trandansen vid Hornborgasjön. Ett utmärkt initiativ som tyvärr är alltför sällsynt. Årets kartläggning av kommunernas arbete med friluftsliv och naturturism visar att bara var fjärde kommun underlättar för kollektiva resor ut i naturen.

När Naturvårdsverkets kartläggning av kommunernas arbete med friluftsliv, rekreation och naturturism nyligen presenterades korades Örnsköldsvik till ”Sveriges Friluftskommun 2011”. Samtidigt avslöjade undersökningen, som rangordnar och bedömer kommunernas friluftspolitik, att bara var fjärde svensk kommun underlättar för invånare och besökare att komma ut i naturen med hjälp av befintlig kollektivtrafik. Över hälften (53 procent) av kommunerna svarade nej på frågan och resterande visste inte vad som görs eller svarade att man var på gång.

Genom att koppla samman befintliga tåg- och busslinjer presenterade Västtrafik nyligen en särskild tidtabell till trandansen vid Hornborgasjön. / Foto: Thomas Harrysson - Västtrafik

- Tyvärr ett väntat resultat som visar att våra naturupplevelser är intimt förknippade med resor i egen bil. Samtidigt är det trist att mentala spärrar och gamla tankesätt hindrar oss från att utnyttja befintliga resurser på ett effektivare vis. Till saken hör ju att den här infrastrukturen till stor del finansieras av just kommunala skattekronor, säger Per Jiborn på Svenska Ekoturismföreningen som var en av Naturvårdsverkets samarbetspartners i arbetet med kartläggningen.

Enligt Per Jiborn återstår det mesta att göra på det här området. I Skåne har ambitiösa satsningar gjorts på särskilda naturbussar, vilka dock drivs i projektform och med extra skattekronor. Utmaningen handlar, åtminstone inledningsvis, om att använda befintlig kollektivtrafik, och nu finns ett första exempel. I mars lanserade nämligen Västtrafik tillsammans med Paraply Fågelvägen Ekonomisk Förening en särskild tidtabell till trandansen vid Hornborgasjön. Tidtabellen, som visar hur man tar tåget från Göteborg till Falköping och sedan byter till en lokal busslinje, gör det enkelt för besökaren att överväga en kollektiv resa. Tidtabellen bygger också på redan befintliga tåg- och busslinjer, vilket gör det till ett ytterst billigt och klimatsmart initiativ.

Trandansen vid Hornborgsjön lockar varje år bortåt 150 000 besökare. Nästan alla reser dit i egen bil. / Foto: Staffan Widstrand

- Ett kul, välkommet och klockrent exempel på det som Ekoturismföreningen efterlyst i flera års tid, men tyvärr det enda som jag känner till. Jag skulle med glädje bli överbevisad om att det finns fler positiva exempel runt om i Sverige. Själv vet jag utifrån mina två senaste hemkommuner i Västervik och Helsingborg att det går att göra mycket mer på det här området, säger Per Jiborn och förtydligar.
- Som turist på ett nytt resmål är traktens system av bussar, tåg, cykeluthyrare och vandringsleder ett totalt mysterium. Man behöver hjälp med tips och råd, vilka med fördel presenteras på den lokala turistbyråns webbplats, och sedan kanske kompletteras med särskilda tidtabeller typ den som gjorts för trandansen. Med fördel kan lämpliga matställen och logialternativ i närheten inkluderas i tipsen. Då blir det fler aktörer som har ett intresse av att kollektivtrafiken utnyttjas, och fler som aktivt kommer att marknadsföra de här alternativen.
- Sedan kan man höja svårighetsgraden ett par snäpp och fundera på varför vandringsleden inte börjar vid bussens ändhållplats, om lokalbussen på helgerna kan ta en mindre omväg förbi ett av traktens naturreservat eller om kollektivtrafiken tillsammans med hotell och cykeluthyrare kan få till attraktiva vandrings- och cykelpaket.

Klimathotet debatteras, men till konkret och hållbar turismutveckling verkar steget vara långt. Mellan årets trantidtabell och Ekoturismföreningens första inlägg i frågan gick det nästan fem år! / Foto: Staffan Widstrand

- Enkla insatser som skulle höja kommunens attraktionskraft, öka användning av den egna kollektivtrafiken och dessutom ge klirr i den lokala kassan via fler övernattningar och restaurangbesök. Man kan fråga sig vilken kommunpolitiker som har råd att säga nej till en sådan klimatsmart utveckling?

 

 

Länkar:

 

 

 

Tillbaka