Tipsa en vän
Stockholm den 6 december 2011

Livsstilsföretag med dålig lönsamhet

Siluett av kajak

Forskarna på Etour lät svenska naturturismföretag ranka framgångsfaktorer och hinder för den egna verksamheten. Svaren blev att eget engagemang, kompetens och tillgång till fri natur är de tre viktigaste förutsättningarna för att lyckas, medan svensk naturturism hämmas av dålig lönsamhet, kapitalbrist och höga skatter.

I början av hösten presenterade forskningsinstitutet Etour resultaten från de senaste årens undersökningar av svensk naturturism. I en studie, som bygger på svar från 176 företag inom naturbaserad turism, har forskarna analyserat de framgångsfaktorer och hinder som företagen själva anser vara de väsentligaste för verksamheten. Företagen i undersökningen representerar ett brett spektrum av svensk naturturism som exempelvis boende, vandringar, naturguidningar, jaktresor, sportfiske, forsränning, ridföretag, hundspannsarrangörer och mindre konferensanläggningar.  

Tillgång till fri natur är en av de främsta framgångsfaktorerna för naturturismföretag i Sverige. / Foto: Staffan Widstrand

De tre viktigaste farmgångsfaktorerna är enligt företagen själva deras eget engagemang, kunskap och tillgången till natur. Vidare anser man att bra nätverk, lokal förankring, den egna livsstilen, intresse för friluftsliv och produktutveckling är viktiga förutsättningar för att lyckas.

Enligt samma företagare hämmas naturturismens framväxt främst av dålig lönsamhet, brist på kapital och höga skatter. Andra större hinder som pekas ut är krångliga regler, myndigheter, begränsad infrastruktur, brist på egen kunskap, dålig marknadsföring av den egna destinationen, problem med markägare och svårigheter att rekrytera rätt personal.  

Ugglesafari i Bergslagen är exempel på en liten nischmarknad som växer för varje år, och som lockar besökare från stora delar av Europa och de senaste åren även från andra sidan Atlanten. / Foto: Staffan Widstrand

Forskarnas slutsats är att svensk naturturism präglas av livsstilsentreprenörer som brinner för sitt intresse, men ser den egna lönsamheten som en sekundär utmaning. Vidare fokuserar många företag på resmålets hållbarhet, och undviker ibland att expandera eller satsa på större volymer. Detta eftersom större turistströmmar skulle kunna utarma den resurs som utnyttjas. Det är också ganska vanligt att man bedriver en verksamhet inom små nischmarknader med begränsad möjlighet till tillväxt. Dessutom saknar företagen ofta egen kontroll och rådighet över en komplex produktionsprocess, vilken innefattar allt från markägare och kollektivtrafik, till samverkan med andra och konsten att lyckas på avlägsna exportmarknader.

- I det stora hela delar vi bilden som Etours forskare målar upp, säger Per Jiborn på Ekoturismföreningen i en kommentar till studien.
- Å ena sidan är svensk naturturism en vital framtidsbransch för besöknäringen i stort, och där väldigt mycket har hänt under de senaste 15 åren. Å andra sidan är det lätt att inse att ännu mer återstår att göra. Inte minst kring frågor som lönsamhet, otydliga regler för utomhusmatlagning, en krånglig och orättvis turistmoms och myndigheter med otillräcklig kunskap om branschens förutsättningar. Men allt är givetvis inte någon annans ansvar.

Per Jobs, sportfiskearrangör på Gotland, är en av Ekoturismföreningens konsulter som anlitas för affärs- och företagsutveckling runt om i Sverige. / Foto: Piotr Motyka

- Vi står själva inför stora utmaningar i form att prissätta bättre, se till att våra avgångar fylls mer effektivt och under en större del av året, utveckla bättre modeller för samverkan, bidra till att varje aktör blir än mer professionell i sin verksamhet, och hitta effektivare sälj- och marknadsföringskanaler.
- Med våra medlemmar, godkända arrangörer, närstående konsulter och egen personal samlar Ekoturismföreningen idag landets främsta kompetens på det här området. Vi instämmer också i forskarnas slutsats att det saknas samordning och tydliga företrädare för svensk natur- och ekoturism. Idag är Ekoturismföreningen störst inom den här delen av besöksnäringen, och vi anser att tiden nu är mogen för att fullt ut axla ett ansvar som naturturismens främsta och naturliga företrädare, avslutar Per Jiborn.

 

Länkar:

 

 

 

Tillbaka